måndag 28 mars 2011

elever lär

om hur man brer en smörgås utan att ha tjockare smördel än bröddel.

"Do ska flytt på ande flettchin, åså drar do. Liksom att do brejdär en smörgås ådentlit."

Så nu vet ni alla hur man breder en smörgås!
Åtminstone alla vid mitt matbord vet :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar