torsdag 5 maj 2011

päng-låktin

Demde böndrin e nåo hefti tem, så fåort ejn ha tänkt skåd på harvon ha nesta taji fram å följand starta åpp.
Åså kör dem sido vi sido på åkran, sprättar, harvar å manglar ut. Å e så nöjd å glad, dambi yr å måsan skränar.
Å dynjon låktar e såm syndin sjölv! E låktar pängan bruk allt såm åftast höras.
Skål bönder i måron kör vi dynjon, pa dem seg å.

Å min sambo han sörvar dem han, tjugo föri tålv kåm an hejm i förr går.
Så råolit ere ti båo på landi. MEN, e grönskar å låktar gått millan varvin å så na påsitivt kåmbär e vel ur e å.

Tänk att ett tidevarv skrev man ALLT på dialekt, och förkortade det mesta. Inte så konstigt att man hade lite svårt att prata rent i början av sin karriär, för att inte tala om att stava e-ä och andra ihopblandade bokstEvÄr :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar